Tin tức mới

Panasonic 1 chiều tiêu chuẩn giá rẻ

-6%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic N9SKH-8

7.950.000  7.490.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic N12SKH-8

10.150.000  9.350.000 
-6%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic N18TKH-8

15.750.000  14.750.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic N24TKH-8

22.150.000  20.550.000 

Panasonic 1 chiều Inverter

-8%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic PU9TKH-8

10.000.000  9.250.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic PU12TKH-8

12.250.000  11.290.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic PU18TKH-8

18.450.000  17.150.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic PU24TKH-8

24.950.000  23.050.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic U9TKH-8

11.150.000  10.390.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic U12TKH-8

13.650.000  12.690.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic U24TKH-8

27.650.000  25.550.000 

Panasonic 2 chiều Inverter

-5%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic YZ9SKH-8

12.000.000  11.350.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic YZ12SKH-8

14.750.000  13.750.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic YZ18SKH-8

22.400.000  20.850.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic Z9TKH-8

14.400.000  13.350.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic Z12TKH-8

16.950.000  15.650.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic Z18TKH-8

24.750.000  22.950.000 
-8%

Điều hòa Panasonic 2 chiều

Điều hòa Panasonic Z24TKH-8

33.900.000  31.350.000 

Panasonic Sky Series

Panasonic-Banner
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic VU9SKH-8

14.500.000  13.550.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic VU12SKH-8

17.550.000  16.350.000 
-7%

Điều hòa Panasonic 1 chiều

Điều hòa Panasonic VU18SKH-8

26.600.000  24.750.000